Rassenspecialist

Wat is je verantwoordelijkheid?

Je bent verantwoordelijk voor de coördinatie en advisering voor het bestuur, leden en het commerciële team ten aanzien van een rassen-georiënteerd programma met commerciële mogelijkheden.

Wat ga je doen? Je bent als rassencoördinator actief ten aanzien van netwerken en stakeholdermanagement, het verzorgen van informatie en rapportage, advisering, coördinatie en het opstellen en uitvoeren van beleidsplannen. Hieronder zijn deze gebieden nader beschreven.

Advies en coördinatie Je geeft advies aan de stakeholders over de specifieke kenmerken van nieuwe rassen. Dit doe je op basis van gedegen onderzoek voor wat betreft potentie, producteigenschappen zoals samenstelling, grootte, smaak en structuur, maar ook de teelt-technische aspecten en voorwaarden. Als rassencoördinator coördineer je rassenproeven en teelten. Je volgt de proeven van nieuwe rassen op de voet, genereert informatie hierover en zorgt voor de verspreiding hiervan naar de verschillende stakeholders. Verder heb je zitting in de rassencommissie en zorg je voor een goede voorbereiding en uitvoering van de commissiebijeenkomsten met de leden uit verschillende segmenten.

Informatie en rapportage

Je zorgt voor het verzamelen en beheer van informatie, analyses en inzichten en beoordelingen vanuit de teelt, markt, en consument en weet dit in presentaties en rapportages over te brengen aan de diverse stakeholders.

Je inventariseert welke rassen waar geteeld worden bij de leden, concurrenten in Nederland en in het buitenland. Je voert analyses uit door verschillende bronnen te raadplegen zoals informatie van veredelaars, telers, informatie van verpakkingen, data en rapportages van externe informatieleveranciers. Overige bronnen hierbij zijn teeltdata uit Let’s grow, gesprekken met teeltspecialisten, kwaliteit en smaakmetingen, Innovative fresh, consumentenpanels, houdbaarheidstesten, supermarkt categorie analyses en informatie vanuit Roamler en tools zoals Produce view.

Beleidsplan

Je stelt een beleidsplan op voor rassen voor de korte en lange termijn en zorgt voor de voortgangsrapportage en realisatie van deze plannen.

Commercie

Je brengt de commerciële haalbaarheid van nieuwe rassen in kaart vanuit de consumentenbehoefte, marktontwikkeling, klant productspecificaties, concurrentie, raseigenschappen, kostprijs en productievoorwaarden. Bij dit advies betrek je o.a. de uitkomsten van de tweewekelijks smaakpanels en de commerciële mogelijkheden in de markt op basis van informatie van de afdeling marketing en sales. Hierdoor weet je nieuwe commerciële ontwikkelingen te presenteren bij marketing en sales om commerciële kansen te creëren.

Netwerk en stakeholdermanagement

Je bouwt een sterke relatie op met accountmanagers en teeltspecialisten bij de veredelaars in met name Nederland en onderhoudt dit netwerk. Je weet de verbinding te leggen tussen sales en marketing en de discipline teelt. Verder onderhoud je nauw contact met de leden van de vereniging, marketing en sales en weet je de verschillende vragen en belangen om te vormen tot een gedegen en gedragen adviezen omtrent bestaande en nieuw in te zetten rassen.

Wat breng je mee?
Opleiding

MBO-niveau Horti Technics + aanvullende relevantie opleidingen / HBO Horticulture & Business Management of andere relevante HBO-opleiding ofwel aantoonbaar HBO-werk- en denkniveau.

Ervaring

Minimaal 7 jaar ervaring in de teelt / productontwikkeling van vruchtgroenten gecombineerd commerciële en marketingactiviteiten.

Competenties

Analytische vermogen, netwerken & verbinden, overtuigingskracht en sterke communicatief.

Wil je meer weten of direct solliciteren?
Heb je interesse stuur dan een e-mail aan hr@doorpartners.nl. Wil je meer weten, bel dan gerust met Jessica Dedrog-van den Hoek via 06-24 65 80 55.